SINGAPORE

Du Lịch Singapore: 3 ngày 2 đêm

 • 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện
 • 2, 16, 23, 30/3/2019
7.660.000 VNĐ

SINGAPORE MONO

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 29/3/2019__5, 19, 26/4/2019
9.600.000 VNĐ

Singapore - Malaysia (Gía ưu đãi)

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 28/2/2019__7, 14, 20, 27/3/2019__6, 11, 19, 24/4/2019
8.900.000 VNĐ

Singapore - Malaysia - Indonesia (Giá ưu đãi)

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • 3, 4, 6, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27/3/2019__3, 9, 16, 22/4/2019
9.990.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên